Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 22 2014

iiindecent
18:50
1568 fc24
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagwiazdeczka gwiazdeczka
iiindecent
18:48
na smutek dobre są rzeczy na 'S' - słodycze, spanie, sauna, seks.
Reposted fromsmiley97 smiley97 viagwiazdeczka gwiazdeczka
18:39
6410 eb15 500
Reposted fromfreakish freakish viagwiazdeczka gwiazdeczka
iiindecent
18:39
Sranie w banie, jeśli kobieta mi się naprawdę podoba mogę do niej zadzwonić trzy minuty po zakończeniu spotkania, i powiedzieć, że jestem na nią napalony jak komornik na szafę. I wiecie co? Jej się to strasznie spodoba.
http://pokolenieikea.com/2014/12/19/jak-uwiesc-kobiete-w-wielkim-miescie/
Reposted frommadeliine madeliine viagwiazdeczka gwiazdeczka
iiindecent
18:38
4101 0d37
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viagwiazdeczka gwiazdeczka
iiindecent
18:26
Wszystkim życzę dobrze, ale niektórym z daleka ode mnie.
— internet
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven
18:25
8468 db9f 500
Reposted frommrautyna mrautyna viasatanek10 satanek10
iiindecent
18:25
7699 f63d
Reposted fromkakus kakus viasatanek10 satanek10

September 27 2014

19:23
Reposted fromsoplica soplica viaSidhe Sidhe
iiindecent
19:22
Reposted fromjustyha justyha viaSidhe Sidhe
iiindecent
19:22
Reposted fromarrependimento arrependimento viaSidhe Sidhe
iiindecent
19:21
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viaSidhe Sidhe
iiindecent
19:20
Reposted fromvalerina valerina viaSidhe Sidhe
iiindecent
19:19
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viaSidhe Sidhe
iiindecent
19:19
Reposted fromxmoshix xmoshix viaSidhe Sidhe
iiindecent
19:16
Reposted fromhorrorofexistence horrorofexistence viaSidhe Sidhe
iiindecent
19:10
Reposted fromsecretsandsymbols secretsandsymbols viaSidhe Sidhe
iiindecent
19:09
2534 af03
Reposted frommaalibu maalibu viaSidhe Sidhe
iiindecent
19:09
iiindecent
19:07
Reposted fromMarysiaJane MarysiaJane viaSidhe Sidhe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl