Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2015

iiindecent
20:26

January 29 2015

iiindecent
11:08
Ludzie ostatnio, szczególnie w internecie, mylą szczerość z chamstwem.
— jajajamajka
Reposted fromsewinglover sewinglover
iiindecent
11:08
Trzeba wszystko uporządkować. Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić.
— Lois Lowry
Reposted frommaddaleinee maddaleinee vianienasycenie nienasycenie
iiindecent
11:08
4105 d741 500
Reposted fromrol rol vianienasycenie nienasycenie
iiindecent
11:07
1475 84fa 500
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viasatanek10 satanek10
iiindecent
11:07
Poglądy są jak dupa, każdy jakieś ma, ale po co od razu pokazywać...
— Andrzej Sapkowski
iiindecent
11:06
Reposted fromliteon44 liteon44 viamezzanine mezzanine
iiindecent
11:05
Jeżeli już mam być komuś lub czemuś wierna, to przede wszystkim sobie samej.
— Paulo Coelho
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven
iiindecent
11:04
0886 1eaf 500
iiindecent
11:03
 jak się coś w głowie nie mieści to trzeba mieć to w dupie 
Reposted fromblackdrama blackdrama viaharidelle haridelle
iiindecent
11:02
4316 8638
Reposted fromprecelka precelka viakasmii kasmii
iiindecent
11:01
iiindecent
11:01

Jak coś mnie wkurwia to mówię, że mnie wkurwia a nie, że złowrogo szumią wierzby czy duch mój na rozżarzone węgle dupą usiadł.

Reposted fromwojna wojna viaharidelle haridelle
iiindecent
11:00
5146 d95d 500
Reposted frombeinthe beinthe viakasmii kasmii
iiindecent
11:00
6039 c51a 500
iiindecent
10:59
“Przez te wszystkie lata związku nauczyłem się jednej ważnej rzeczy. Mimo upływu czasu, a może nawet właśnie przez to, trzeba codziennie dorzucać do pieca, żeby się żarzyło. Myśleć o tej drugiej osobie, robić drobne niespodzianki, dawać znak, że się kocha. Wszyscy faceci, którzy budzą się rano, powinni pamiętać o tym, że tak jak idzie się do piwnicy sprawdzić, czy w piecu się jeszcze pali, tak samo trzeba podtrzymywać temperaturę między dwiema osobami. Myśleć, kombinować. I nie chodzi o przynoszenie kwiatów, to może być drobiazg, SMS. Ale ognia trzeba pilnować, to jest rzecz najważniejsza”

- Arkadiusz Jakubik
Reposted fromtimetolove timetolove viakasmii kasmii
10:57
5050 d720
Reposted fromwestwood westwood viadoubleespresso doubleespresso

January 22 2015

iiindecent
14:43
7873 0509 500
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven

January 21 2015

iiindecent
22:52
0978 21e8

A najgorsze jest to, że ja chyba już nie mogę sobie wyobrazić jak to będzie bez Ciebie...
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viacytaty cytaty
iiindecent
22:48
Chcę Cię bardziej niż to wyobrażalne
Reposted frommole-w-filizance mole-w-filizance viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl